Terima Kasih Ya Allah

Terima Kasih Ya Allah,

Engkau lahirkan aku dari kedua orang tua yang muslim,

Sehingga walaupun aku bukan muslim taat, E KTPku bertuliskan Islam

Ku tahu seorang Abu Jahal melihat dan bertemu Raosulloh tapi enggan bersyahadat

Terima Kasih Ya Allah,

Engkau telah menaruh kasih sayang pada orang tuaku,

Sehingga mereka telaten dan bersabar merawat dan mengasuhku

Nyatanya kutemukan zaman sekarang orang tua membuang bayinya dengan sia-sia

Terima Kasih Ya Allah,

Engkau tanamkan kesadaran kepada orang tuaku akan pentingnya pendidikan,

Sehingga aku dapat bersekolah dari dikdasar sampai dikti bahkan pontren,

Ku lihat ada orang tua berpunya hektar sawah, anaknya tak sekolah

Terima kasih Ya Allah,

Engkau anugerahkan kepada kami kasih sayang antara saudara sekandung,

Sehingga tetap terjalin silaturahim dan saling menolong jika berbutuh

Ku lihat kenyataan sesama saudara saling menjegal dan menghancurkan,

Terima Kasih Ya Allah,

Engkau jadikan aku bisa berterima kasih,

Tulis tanggapan anda: